VIZITKA PODJETJA
Naziv podjetja: PATRIKS TRGOVINA, STORITVE IN GOSTINSTVO, d.o.o. 
Skrajšan naziv: PATRIKS d.o.o.
Sedež: Zadružna cesta 15, SI – 5212 Dobrovo v Brdih
Telefon: +386 (0) 5 330 87 40
Elektronska pošta: info@patriks.si
Osnovni kapital: 139.133,00 EUR
Direktor: Vojko JURIČ
Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Novi Gorici
Številka registrskega vpisa: 1/03602/00
Matična številka: 5947278
Davčna številka: SI80091784
IBAN: SI56 04750 0000 810 195
Poslovna tradicija: 1996
Pretežna dejavnost: Vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina, gostinstvo
FOTOGALERIJA